Velkommen til årsmøte

jan 14
Skrevet av

Dato :      Ons 15/2-2023

Sted :       Fagernes Hotell 2900 Fagernes , nede i kjelleren 

Tid    :     Kl 19.00

Det innkalles med dette til Årsmøte i NMK Valdres.

Saker til behandling:

-Godkjenne de stemmeberettigede

-Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

-Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll

-Behandle årsmelding

-Behandle klubbens regnskap 2022 

-Behandle budsjett 2023

-Behandle innkomne saker og forslag 

-Fastsette medlemskontingent

-Fastsette klubbens representasjon 

-Behandle klubbens organisasjonsplan 

-Kontrollkomiteen legger frem sine rapporter 

-Valg av nytt styre og kontrollutvalg 

Saker til behandling må innkomme senest 14 dager før årsmøtedato til:

post@nmkvaldres.no

Fullstendig saksliste vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på NMK Valdres sin hjemmeside: www.nmkvaldres.no

Enkel bevertning som kaffe og kaker.

Velkommen !

Mvh Styret